Nový výbor

Dne 19. 1. 2024 se v obecní hospodě v Žabovřeskách konala valná hromada TJ Sokol Žabovřesky. Schůzi zahájil přivítáním členů TJ předseda Vít Hrabčák. V úvodním referátu zhodnotil dosavadní působení výkonného výboru, seznámil členy TJ s nejdůležitějšími investicemi za působení stávajícího výboru a předložil zprávu o hospodaření. Valná hromada schválila zprávu předsedy TJ o činnosti výboru. Předseda TJ následně představil kandidáty na funkci člena výkonného výboru a funkci revizora. Valná hromada schválila předložený volební řád volby členů výkonného výboru a revizora. Do výkonného výboru byli zvoleni: Vít Hrabčák, Luboš Formánek, Tomáš Hála, Martin Vašíček, Miroslav Velík, do funkce revizora byl zvolen Lukáš Houdek. Předsedou TJ byl zvolen Vít Hrabčák, místopředsedou Luboš Formánek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *